Acupunctuur

Acupunctuur kent haar oorsprong in China, ongeveer 3500 jaar geleden. Voorheen werd het vaak ingezet in combinatie met Moxa, een techniek waarmee bepaalde zones of punten op de huid werden opgewarmd. Een verzamelnaam was toen Zhenjiu. De naam acupunctuur is toepasselijk aangezien het is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek).

Het is een geneeswijze die gericht is op het in balans brengen van de Yin en Yang energiestromen die door het lichaam bewegen. Wanneer er klachten zijn of een ziekte optreedt in het lichaam, dan wordt dit beschouwd als een verstoring in het evenwicht in de algemene levensenergievoorziening, Qi. Vanuit een Holistisch oogpunt wordt naar de mens als geheel gekeken en zullen ook de geestelijke en emotionele gesteldheid van de client worden beoordeeld om tot een volledige diagnose te komen. er wordt gezocht naar de oorsprong van de klachten, niet enkel naar de symptomen, waardoor er een blijvend herstel kan optreden zodra de disbalans is opgeheven.

Vaststellen van een diagnose

Anders dan bij de Westerse geneeskunde wordt bij een behandeling met acupunctuur een viertal observatietechnieken toegepast om de energetische balans van de client op te maken en vast te stellen waar en waardoor er een verstoring optreedt die leiden tot de genoemde klachten. Er zal een anamnese, een pols- en tongdiagnose en een algemene observatie plaatsvinden, aan de hand waarvan de diagnose kan worden gesteld.

Op basis van deze observatie zal bepaald worden waar de naalden geplaatst zullen worden en of er aanvullende kruiden nodig zijn om het traject te bevorderen. Bij anamnese wordt de voorgeschiedenis van de gezondheidstoestand bekeken en verzocht om de klachten zo nadrukkelijk mogelijk te omschrijven.

Zo krijg ik als acupuncturist een goed beeld van je problematiek. De polsdiagnose wordt ingezet om te bepalen hoe de energie loopt. Elk orgaan kent een plaats op de pols, waardoor kan worden vastgesteld waar het probleem mogelijk ligt. Er wordt gevoeld op regelmaat, snelheid, diepte, lengte en spanning in de polsslag en waar dit mogelijk afwijkt, zegt veel over de klachten van de client.

Een even betrouwbare observatietechniek is de tongdiagnose en dit toont eveneens verschillende zones voor organen in het lichaam. De vorm, kleur, glans of tongbeslag geven een duidelijke indicatie van de gezondheid van de client. Een algemene observatie wordt ingezet op de 4 zintuigen: zien, voelen, horen en ruiken. Ook deze kunnen aangeven of er verstoringen zijn van de energetische kwaliteit van meerdere organen.

De behandeling

Zodra er een ziekte of kwaal optreedt, is het energetisch evenwicht uit evenwicht geraakt. De acupuncturist kan de energie die door de meridianen of energiebanen in het lichaam lopen, weer in balans brengen, door het plaatsen van naalden op specifiek gekozen naaldpunten op de huid. Er zijn meer dan 1000 punten waaruit gekozen kan worden en afhankelijk van de gestelde diagnose zullen er 5 tot 20 naalden geplaatst worden per sessie, om de energie weer optimaal te laten stromen. Elk punt op de huid heeft een eigen functie in het herstelproces en naalden worden lichtjes bewogen om de gewenste naaldsensatie, of Deqi, op gang te krijgen. Je kunt op zo’n moment een tintelende schokreactie ervaren op de plaats waar de naald in de huid wordt gezet of verderop in de energiebaan.

Door de naalden wordt het zenuwstelsel gestimuleerd om chemische stoffen vrij te maken in de spieren, ruggengraat en hersenen, zodat het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt opgewekt. Hierdoor zul je een verbetering bemerken in je fysieke en emotionele gezondheid.

Aantal behandelingen

Wanneer het lichaam dusdanig optimaal wordt gereguleerd, kan er een blijvend resultaat in het energie-evenwicht volgen uit de behandelingen. De behandeling wordt doorgaans afgebouwd of beëindigd zodra de client geen klachten meer ervaart of hier een duidelijke verbetering in ervaart. Het aantal behandelingen dat nodig zal zijn om een dergelijke uitkomst te behalen, is voor elke client anders. Over het algemeen zullen er tussen de 4 tot 10 behandelingen nodig zijn om de klachten voor een bepaald ziektebeeld te verbeteren. Aanvankelijk zal hierbij eens per week of twee weken worden afgesproken en daarna in frequentie afnemen.

Bij sommige klachten als zwangerschapsmisselijkheid kunnen meerdere sessies per week juist wenselijk zijn. Wanneer pijnklachten binnen een week terugkeren, kan eveneens gekozen worden voor een meer intensieve behandeling. Ook na afloop kan het nodig zijn om in bepaalde periodes een onderhoudsbehandeling te ondergaan om het effect kracht bij te zetten. Dit zal allemaal besproken worden in het eerste kennismakingsgesprek en naarmate de behandeling vordert.

Kennismakingsgesprek

Acupunctuur kan goed worden ingezet voor de behandeling van tal van klachten. Als je interesse hebt in deze behandelmethode, neem dan contact met mij op. Zo ontdek je of acupunctuur iets voor je is en kunnen we een afspraak maken.