Klacht over mij?

In mijn praktijk werk ik volgens de kwaliteitseisen en afspraken van mijn beroepsvereniging. Mocht je een klacht hebben, en we komen er samen niet uit dan lees je hieronder waar je terecht kunt.

Mijn VBAG nummer is 21608024

Stap 1
Als je ergens mee zit, niet tevreden bent of een klacht hebt, neem dan contact met mij op, zodat we dit samen kunnen bespreken.

Stap 2
Komen we er samen niet uit en heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir. bemiddeling@quasir.nl
of telefonisch: 06 4844 5538.
Dan wordt kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld.

Stap 3
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie bij de Stichting Zorggeschil https://zorggeschil.nl/
Hieraan zijn wel kosten verbonden te weten € 50,00.
Binnen 6 maanden volgt een uitspraak die bindend is.