Acupunctuur tegen migraine

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht. Eén op de drie mensen heeft het regelmatig, één op de vijf zelfs elke week minimaal één dag. De oorzaak van hoofdpijn is nog niet gevonden. Wanneer je alle niet-gewerkte uren van hoofdpijnpatiënten in de EU optelt kom je op een bedrag van 55 miljard euro schade per jaar.

Mensen lijden aan migraine (bonkend), spanningshoofdpijn (drukkend) of aangezichtspijn (stekend). Het is, zoals het woord al zegt, pijn in het hoofd verschillend in hevigheid en door diverse oorzaken. In de meeste gevallen is er geen sprake van een ernstige ziekte. Ongeveer 10% van de mensen met hoofdpijn raadpleegt een huisarts. De meesten accepteren de hoofdpijn en nemen een pijnstiller zoals bijvoorbeeld aspirine, paracetamol of ibuprofen. Ongeveer 6% van de bevolking lijdt aan migraine en het komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Migraine kan met tussenpozen van verschillende lengte terugkomen en kan een paar uur tot enkele dagen duren. Een aanval kan meestal niet met gewone pijnstillers worden bedwongen.

Lichtprikkels en geluid zijn vaak onverdraaglijk. Sommige mensen zijn daarbij bovendien overgevoelig voor geuren. Een aanval kan zo invaliderend zijn dat men in een donkere koele slaapkamer moet gaan liggen.

Volgens de westerse geneeskunde is migraine een hersenaandoening. Een aanval ontstaat doordat de samenwerking tussen de bloedvaten en zenuwbanen in de hersenen tijdelijk verstoord raakt.

In de Chinese Geneeskunde worden signalen en symptomen gecombineerd waardoor we inzicht krijgen in wat er gaande is. Volgens deze geneeskunde kunnen we diverse soorten hoofdpijn onderscheiden:

  • begin: recent ontstaan, korte duur of geleidelijk ontstaan en in aanvallen
  • tijdstip van de dag
  • lokalisatie: waar de pijn gevoeld wordt in het hoofd
  • karakter van de pijn: zwaartegevoel, pijn, kloppende pijn, borende pijn, beneveld “mist” gevoel
  • omstandigheid: waardoor de pijn verergert

Bij migraine zit de pijn meestal aan één kant, vaak bij de slaap maar de pijn kan ook echt aan de zijkant zitten of net boven het oog. Voor de diagnose kan het ook van belang zijn of de pijn aan de rechter- of linkerzijde van het hoofd zit. Zoals al in het lijstje hierboven staat is lokalisatie belangrijk.

Kloppende hoofdpijn (karakter van de pijn) in combinatie met wat de TCM een koordvormige pols noemt zijn voldoende om Lever Yang stijging te diagnosticeren; in het westen wordt dit migraine genoemd.

De oorzaak en de behandeling zullen per persoon verschillen. Iedereen reageert namelijk weer anders op bepaalde prikkels. Het is aan mij om een passende therapie voor jouw probleem te vinden. Als je meer wilt weten over hoe acupunctuur kan helpen bij het verlichten van je klachten, neem dan contact op.